2014. május 29., csütörtök

Egy könyvről


Az  tös  uszon,  gnap  élután  gy nő  ült  elünk  zemben.
 agyon  ép  olt,  mi  zt  lleti.  ekintetéből  ak úgy  radt az erő.
Rajongva  éztük.
De ő  tnézett a fejünk  ölött.   emmi  sélyünk   em  olt,  mi  zt  lleti.  Idősebb is  olt  álunk  örülbelül  úsz  vvel.
Én  udtam,  ogy  ki ő!  
Egy  íres  rónő.  emrégiben  alóságos  árványt  ndított  eúj  egénye,  elyben  ülönös  yomdahibák  olytán  gyes  zavak  lejéről  emaradtak a betűk!
A könyv  olyan  após  ett,  ogy  ors  másutánban  sszesen  armincszor omtatták ki.
A járvány z gész  ilágon  égigsöpört.  egyven  elvre  ordították le,  az  rónő  ámtalan  évéműsorban  erepelt.  A könyvben edig indig  jabb  s  jabb  avak  lejéről  iányoztak a betűk. 
 riási  űjtőláz  lakult  ki az  rszágban.
A pedagógusok  ggódni  ezdtek.  edig  uda  ó  móka  olt  így  eszélgetni  gymással!  Ezt  ak  az  rtheti  eg,  ki  aga is  ipróbálta.  Olvasókörök  lakultak, a lapok  ónapokon  eresztül  ásról se óltak,  akis az  rónőről  s az ő  ülönös  önyvéről.
  zt  zonban  indenki  udta -  ivétel  élkül -, ogy  az  agycirkusz az  agycirkusz.  eszélyes  állalkozás  olt,  ert  az  mberek  irtelen  aagyuk  öbb int  íz  ázalékát  ezdték  asználni!
Nem  olt  öbbé  nnyira  rdekes tthon  lni  s  ámítógépezni.  elyette   iáramlottak  z    tcákra,  eszélgettek,  ól  rezték  agukat. Úgy  ezdtek el  ársalogni gymással, int a régi  smerősök.
  urcsa  rzés  olt!  apról  apra  obban  ent. A világ  laposan  egváltozott. Az skolák új ódszer lapján ezdtek anítani ( énytelenek  oltak).
A könyvet  zonban egy apon eszüntették!  öbbé  em  ehetett  öbb  éldányt  eszerezni előle. A szichiáterek atz angoztatták a tévében,  ogy a dolgok  ossz  elé  ndultak. Egy  lyan ilágban  ezdtünk el  élni,  int a Virágot Algernonnak ímű  örténetben a gyöngeelméjű  őszereplő.
Ma  ár  ak a Fővárosi  agycirkusz  elirata  mlékeztet a fenti örténetre. Az rónő  elkes  ívei ma is  akran  egállnak a Városliget  mlített  ontján. önnybe  ábadt  emmel  ézik a hiányzó n etű  elyét. S  omdogatják  oldogan:  ogy  olt,  ogy  olt!  mikor  a táblát  ki  krták  erélni,  atalmas  iltakozást  erveztek  llene.

A munkások  em  udták  icserélni a táblát. Az  agycirkusz elé endőrök is  ivonultak.
Végül  eálltak az autogramkérők  orába. Szolgálunk s védünk, ondta z gyik. Az gybegyűltek  riási  apsviharban  örtek ki.   

Az   rónő  ost  új  egényen  olgozik,  morf  ilág  ímmel.


Készült a Librarius.hu Toll a füledbe! című pályázatára.

 
Ami pedig a beküldött 4 pályamunkából az oldalra kikerült:
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése